Theo Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK được tổ chức vào ngày 25/04 tại TP HCM vừa qua. Dự kiến trong năm 2017 ngân hàng ABBANK sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 3,7% bằng tiền và 3,7% bằng cổ phiếu, tổng cổ tức dự kiến lên đến 393,6 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 7,4%.

 
Tuy nhiên phía ngân hàng nhà nước đề nghị ABBANK trả 7,4% toàn bộ bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều. Dự kiến năm nay, ngân hàng An Bình tăng gấp đôi vốn điều lệ so với mức hiện tại (hơn 5.319 tỷ đồng) nhằm tăng năng lực tài chính, cải thiện chỉ số an toàn theo quy định hiện hành, thêm nguồn vốn cho các nhu cầu phát triển các hoạt động của ngân hàng, đáp ứng CAR theo định hướng theo chuẩn Basel II.
 
Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, ABBANK đặt kế hoạch tổng thu nhập lên đến 3.2061 tỷ đồng so với năm 2017 tăng 22%. Lợi nhuận trước thuế đại hội cổ đông thông qua đạt 900 triệu đồng nhưng về phía hội đồng quản trị ABBANK kỳ vọng trong năm nay lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1/2018, chỉ riêng quý đầu tiên năm 2018 ABBANK đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế đạt 365 tỷ đồng lợi nhuận, ngoài ra thị trường tài chính hứa hẹn nhiều cơ hội và đang trên đà tăng trưởng tích cực cũng là một trong những lý do khiến cho ABBANK kỳ vọng lợi nhuận tăng lên so với con số  mà đại hội cổ đông thông qua.
 
Năm 2018, Kế hoạch tổng tài sản của ABBANK tăng 25% tương ứng với 106.198 tỷ đồng, tăng trưởng thị trường 1 đạt 55.263 tỷ đồng – tương ứng 15%, tăng trưởng dư nợ 22%, huy động thị trường 1 tăng 32% – đạt 82.837 tỷ đồng.
 
Một trong những điểm đáng chú ý trong năm 2018 là sự kiện bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2018 – 2022. Theo đó, Ông Vũ Văn Tiền thôi làm chủ tịch HĐQT và thay vào đó là Đào Mạnh Kháng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ABBANK (từng là Phó Chủ tịch HĐQT ABBANK) nhiệm kỳ 2018-2022.
Ông Đào Mạnh Kháng – Tân chủ tịch HĐQT ABBANK (Nguồn: Thanh niên)
Là Tiến sĩ Kinh tế trường Đại học Thương mại Ông Đào Mạnh Kháng đã có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính ngân hàng và 13 năm làm việc tại ABBANK với các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch HĐQT ABBANK, thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát.
Bên cạnh sự kiện thay đổi nhân sự bộ máy HĐQT, năm nay ABBANK sẽ niêm yết cổ phiếu tại sở GDCK TP. HCM ngay trong năm 2018 đây là sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt tại ABBANK trong năm nay.