Theo báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã chứng khoán: ACB) quý I/2018, kết quả kinh doanh tích cực với 2.373 tỷ đồng thu nhập lãi thuần của ACB so cùng kỳ 2017 tăng hơn 24%. Bên cạnh đó, tăng hơn 42% là Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ với gần 353 tỷ đồng.
 
 
Đáng chú ý là, Hoạt động mua bán trên thị trường chứng khoán đầu tư thu về lãi gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái đạt 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 – đạt gần 351 tỷ đồng.
 
Như vậy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro của ACB là tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt hơn 1.624 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm tới 80% chỉ còn 134 tỷ đồng, kéo lợi nhuận trước thuế của ACB hoàn thành được 26% kế hoạch năm – đạt 1.490 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,4 lần so với quý I năm 2017, so với lợi nhuận đã thực hiện cả năm 2017 chiếm gần 55%. Đây là quý kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhất từ năm 2017 ACB niêm yết đến nay.
Lợi nhuận sau thuế của ACB từ khi niêm yết đến nay.
 
Về tổng tài sản, tính đến ngày cuối cùng quý I/2018 ACB đạt 299.855 tỷ đồng tổng tài sản so với hồi đầu năm tăng 5,5%. Tỳ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 0,7% (loại trừ khoản cho vay khách hàng của ACBS – hơn 2.086 tỷ đồng). Cho vay khách hàng tăng 6,6% – đạt trên 209.680 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng tăng gần 7% – đạt gần 258.253 tỷ đồng.
 
Về kế hoạch kinh doanh ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng mạnh đạt 5.699 tỷ đồng, tổng tài sản cùng tiền gửi khách hàng tăng trưởng 18%; Tín dụng theo hạn mức Ngân Hàng Nhà Nước phân bổ – tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kìm dưới tỷ lệ 2%.
 
Về diễn biến cổ phiếu ACB, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 4/5 cổ phiếu ACB ở sắc xanh với thị giá đạt 43.600đ/cp. Với mức giá này, vốn hóa thị trường ACB đạt 47,175 tỷ đồng
Diễn biến cổ phiếu ACB 3 thán gần đây (Nguồn: VNDirect)