Công ty CP Tập Đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018 với con số doanh thu báo cáo khá ấn tượng – tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017 – đạt hơn 2.207 tỷ đồng, nguồn doanh thu chủ yếu đến từ Mảng bán hàng hóa tỷ trọng đạt 51% và kinh doanh bất động sản đạt tỷ trọng trong doanh thu 47%.

 
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng hơn 50% khiến cho lợi nhuận gộp giảm xuống còn gần 228 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 21%, biên lợi nhuận gộp đạt 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn 18%. Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng – giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả kinh doanh quý I/2018 FLC (Nguồn: FLC)

Ngoài nguyên nhân do giá vốn hàng bán tăng, các chi phí tăng cũng góp phần khiến cho lợi nhuận FLC kỳ này giảm, cụ thể: chi phí tài chính 31%, trong đó lãi tiền vay tăng 33%, mục nợ vay tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên gần 1.260 tỷ đồng trong khi đó, giá trị nợ vay dài hạn của công ty giảm 14% so với cùng kỳ.
 
Mục nợ phải trả tại ngày cuối cùng của quý I/2018, tăng 5% so với hồi đầu năm đạt gần 14.950 tỷ đồng – tương ứng bằng 63,4% tổng tài sản, nợ ngắn hạn chiếm 80% tổng nợ phải trả – đạt 12.038 tỷ đồng.
 
Theo báo cáo tài chính, giá trị khoản phải thu ngắn hạn cuối quý I tăng tương ứng với tăng doanh thu – tăng 40% – tăng thêm 2.619 tỷ đồng lên gần 11.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó là phải thu ngắn hạn tăng lên gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái tăng từ 820 tỷ đồng lên 3.262 tỷ đồng.
 
Kỳ này giảm lãi tiền gửi nên doanh thu tài chính chỉ tăng lên 18%, nguyên nhân tác động tăng doanh thu từ hoạt động tài chính chậm là do mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm 33% so với quý I/2017.
 
Kế hoạch kinh doanh năm 2018 FLC đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% – đạt 14.000 tỷ đồng, như vậy với kết quả kinh doanh quý I/2018 FLC đạt được thì đã thực hiện được gần 16% kế hoạch năm.
Diễn biến cổ phiếu trong 3 tháng gần đây (Nguồn: VNDirect)
 
Về diễn biến cổ phiếu FLC, sau lần đạt đỉnh với mức giá 6.580đ/cp (ngày 27/03/2018) mã FLC có dấu hiệu quay đầu, đến phiên giao dịch thị trường chứng khoán hôm nay (tính đến thời điểm 10h10 giá FLC ở mức 5.440đ/cp.