Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2018 Công ty Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) công bố chỉ sau 1 quý, MBS đã lãi gấp gần 3 lần cả năm 2017 với doanh thu hoạt động – đạt 305,627 tỷ đồng, lãi sau thuế 70,77 tỷ đồng.

 
Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán E&Y, theo đó các khoản thu lớn của MBS trong quý 1 gồm các tài sản tài chính đem lại 70,8 tỷ đồng; các khoản đầu tư từ trái phiếu, các khoản phải thu 81,9% và khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn đem lại 10,7 tỷ đồng.
 
Riêng mảng tư vấn, MBS ghi nhận doanh thu 9,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của mảng kinh doanh này đạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý 1/2018 này, MBS trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính OTC với giá trị lớn – 82 tỷ đồng.

 
Việc tăng mạnh lợi nhuận từ các mảng dịch vụ trong quý 1/2018 là điều có thể dự báo được khi đây là Công ty nằm trong top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất cả nước. Với kết quả kinh doanh quý 1, và mục tiêu giữ được vị trí trên vị trí thị phần việc MBS tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận lớn trong các quý tiếp theo là hoàn toàn có thể.
 
Tai đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của MBS, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Thượng Tướng Lê Hữu Đức đã đánh giá rqaast cao những thành tích mà MBS đã đạt được, ông đặc biệt nhấn mạnh về mô hình hoạt động hiệu quả, uy tín của MBS và vị thế cạnh tranh trên thị trường.
 
Trong đại hội, Ông Đức cho biết: “Hiện nay đã có 5-6 đối tác trong nước và quốc tế tiếp cận và mong muốn trở thành đối tác chiến lược của MBS. Yêu cầu trong năm 2018, MBS phải tìm được đối tác chiến lược này và phải bán ở mức giá cao để đem lại hiệu quả”
 
Theo nội dung trong đại hội về kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty sẽ thúc đẩy mảng kinh doanh kinh doanh trái phiêu và kinh doanh dựa trên việc kết nối với dự án về công nghệ của Ngân hàng TMCP Quân đội.
Diễn biến cổ phiếu MBS trong 3 tháng trở lại đây (Nguồn: VNDirect)
 
 
Về diễn biến thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu MBS, sau lần chạm đỉnh đạt thị giá 22.600đ/cp phiên giao dịch ngày 09/04 vừa qua, cổ phiếu MBS đang có dấu hiệu giảm, tính đến kết thúc phiên giao dịch ngày 20/04 giá MBS còn 19.800đ/cp.