Theo kết quả kinh doanh Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel – Mã chứng khoán: TVN) công bố quý I/2018 vừa qua, doanh thu thuần tăng lên 17% so với cùng kỳ năm ngoái – tương ứng đạt hơn 5.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó nguồn thu từ hoạt động tài chính trong kỳ này giảm mạnh – 71% so vơi cùng kỳ năm ngoái tương ứng với chỉ đạt 17,2 tỷ đồng, Tuy nhiên, bù lại khoản lãi thu về trong kỳ này gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước – gần 247 tỷ đồng từ công ty liên doanh giúp cho VNSteel tăng lợi nhuận sau thuế lên đến 64% – đạt hơn 383 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của VNSteel
Tính đến ngày cuối cùng của quý I, tổng tài sản của VNSteel không có nhiều thay đổi với mức hơn 14.564 tỷ đồng, Trong đó, Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 957,5 tỷ đồng – so với quý I/2017 giảm 23%.
 
Tuy nhiên, trong kỳ này khoản nợ xấu tăng lên 26,4% so với đầu năm do phát sinh thêm khoản 68,5 tỷ đổng từ Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung. Trong khi đó, mục hàng tồn kho giảm 8% – đạt 2.471 tỷ đồng, Khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.862 tỷ đồng – tăng lên 39%. Chi phí phải trả ngắn hạn tăng lên gấp 3 lần – đạt 197 tỷ đồng. Mặc dù khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm xuống 790 tỷ đồng – tương ứng với giảm 20%.
 
Về diễn biến cổ phiếu VNSteel, kết thúc phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 3/5 mã TVN đạt mức giá 10,100đ/cp, như vậy với mức giá này vốn hóa thị trường đạt 6.747 tỷ đồng, so với hồi đầu năm TVN đã giảm khoản 26%. Hiện nay, Bộ công thương vẫn đang nắm giữ phần lớn cổ phần tại VNSteel với tỷ lệ chiếm 93,93% vốn điều lệ – tương ứng với 637 triệu cổ phần.
Diễn biến giá cổ phiếu TVN tính từ đầu năm 2018 đến nay (Nguồn: VNDirect)