Từ ngày 24/04, cổ phiếu PVX của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ bị đưa vào diện kiểm soát theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), PVX chỉ được giao dịch vào phiên giao dịch thứ 6 hàng tuần cho đến khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

 
Nguyên nhân gây ra sự kiện này là do kết quả kinh doanh bết bát của PVX, tính đến cuối năm 2017 lỗ lũy kế của PVX lên đến 3.377 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, PVX lỗ gần 358 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12 lên hơn 3.278 tỷ đồng chủ yếu là do sụt giảm doanh thu về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, PVX phải tiếp tục trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
 
Cơ cấu nguồn vốn chiếm hơn 80% là nợ phải trả với gần 10.200 tỷ đồng, nợ tài chính ngắn hạn chiếm 21%. Hàng tồn kho ghi nhận lên đến 5.011 tỷ đồng. Trong khi đó, Năm 2017 doanh thu của PVX chỉ đạt 3.671 tỷ đồng, so với năm 2016 giảm 60%
 
Theo đó, ngày 19/04 HNX đã thông báo bổ sung lý do đưa PVX bị đưa vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2016, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2016 là số âm.
Diễn biến giá cổ phiếu PVX tính từ đầu năm 2018 đến nay (Nguồn: VNDirect)
Về diễn biến thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu PVX, từ đầu năm đến nay cổ phiếu PVX giảm 18% giá trị, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04 thị giá PVX đạt mức 1.900đ/cp.