Vừa qua, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo cổ phiếu OGC (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) vẫn tiếp tục bị giữ nguyên diện kiểm soát. Trước đó, ngày 10/04 vừa qua HOSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, năm nay OGC tiếp tục lỗ với với con số khổng lồ, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ – âm 472,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 2.884 tỷ đồng.

 
Kể từ ngày 21/4/2017, cổ phiếu OGC bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm 2.480 tỷ đồng. Trong khi đó, những năm trước, cụ thể là năm 2015 Công ty đã có lãi nhưng vẫn còn lãi lũy kế nên trong năm đó, lãi lũy kế vẫn ở mức cao – âm 1.780 tỷ đồng (31/12/2015)

Riêng trong quý 4/2017, Công ty chịu lỗ 212 tỷ đồng, do phải tiếp tục trích lập thêm các khoản công nợ quá hạn. Ngoài ra, khoản lỗ 472,5 tỷ đồng do chi phí quản lý ở mức cao.
 
Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2018, dù tình hình không khả quan nhưng OCEAN vẫn đặt kế hoạch lãi 188 tỷ đồng.
Diễn biến cổ phiếu OGC một tháng nay (Nguồn: VNDirect)
Về diễn biến của thị trường chứng khoán, OGC biến động khá bất thường trong một tháng nay, nhưng có xu hướng tăng. Kết phiên 20/04 chốt ở 2.220 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu OGC có lượng giao dịch lớn đạt 834.000 cổ phiếu do Bà Nguyễn Thị Dung là phó tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị mua nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,07% – tổng lượng cổ phiếu tương ứng đạt 3,2 triệu cổ phiếu.