Theo dự kiến ngày mai (tức ngày 21/04) BIDV sẽ tổ chức đại hội cổ đông, theo tài liệu đệ trình trước đó, trong đại hội Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng tín dụng tối đa 17%, nợ xấu phấn đấu dưới 2% tỷ lệ, huy động vốn tăng trưởng 17% và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Điểm đáng chú ý trong đại hội sắp tới là mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 7% so với năm 2017, đạt 9.300 tỷ đồng.
 
Năm 2017 là một năm thành công của BIDV, Với quy mô bán lẻ tăng trưởng 33% so với năm 2016, nền khách hàng các nhân của BIDV đạt 10% dân số Việt Nam tương ứng với vượt ngưỡng 10 triệu người.
 
Đặc biệt trong năm này, Dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV năm ngoái đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Số lượng giao dịch tăng gấp hai lần so với năm 2016, tổng số lượt khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử tăng 37% so với năm trước.
 
Về kế hoạch trả cổ tức, Không thay đổi so với năm ngoái BIDV sẽ tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% với tổng dự chi cho đợt trả cổ tức đạt gần 2.400 tỷ đồng. Đồng thời thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được trả ở mức tối đa 0,44% lãi sau thuế năm 2018.
Năm 2018, BIDV cũng dự kiến trình đại hội cổ đông tăng vốn điều lệ, trước đó từ năm 2015 đến nay BIDV cũng chưa tăng vốn lần nào và vẫn giữ mức 34.187 tỷ đồng.

Phía BIDV cho biết đáng ra, việc tăng vốn điều lệ đã được tích cực triển khai các công tác chuẩn bị, tăng cường hoạt động tiếp xúc với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, tuy nhiên do điều kiện thị trường không thuận lợi, tiến độ phê duyệt của các cơ quan quản lý kéo dài nên trong năm 2017. BIDV vẫn chưa hoàn thành được phương án tăng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.