Một cá nhân đã sử dụng 2 tài khoản của mình và 36 tài khoản của người khác, được mở ở 8 công ty chúng khoán khác để mua bán chứng khoán nhằm mục đích tạo cung và cầu giả tạo nhàm thao túng cổ phiếu HID trong thời gian từ ngày 1/8/2016 đến 10/03/2017.

Diễn biến cổ phiếu HID

Diễn biến cổ phiếu HID

Ủy ban chứng khoán nhà nước đã đưa ra kết quả kiểm tra và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy cá nhân ông Nguyễn Minh Tuấn thực hiện hành vi nhằm thao túng cổ phiếu HID của công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Hà Long. Với việc vi phạm này nằm trong Luật Chứng Khoán và nghị định số 58 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán sửa đổi và cổ sung một số điều trong luật chứng khoán.

Cá nhân ông Minh Tuấn đã dùng 2 tài khoản cá nhân của mình và 36 tài khoản của nhiều người khác đứng tên. Được mở ở 8 công ty chứng khoán khác nhau liên tục mua bán, tạo cung và cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu HID trong một khoảng thời gian từ ngày 1/08/2016 đến 10/03/2017. Chính vì hành vi vi phạm này, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã quyết định phạt tiền cá nhân ông Tuấn 550.000.000 quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2018.

Căn cứ vào các kết quả kiểm tra và tài liệu trong hồ sơ và xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp trong việc thực hiện hành vi, vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi của ông Phạm Minh Tuấn. Tại thời điểm đóng cửa phiên ngày 31/8 cổ phiếu HID ở mức 2.630 đồng/ cổ phiếu. Khối lượng giao dịch là 18.000 đơn vị. Trong khi đó trong khoảng thời gian mà ông Tuấn thực hiện hành vi thao túng thì giá cổ phiếu của HID đã lên đến mức cao kỷ lục gần 30.000/cổ phiếu khối lượng giao dịch đã lên đến 5 triệu đơn vị.

Sau khoảng thời gian này giá cổ phiếu của HID chỉ suy trì ở mức dưới ngưỡng là 5 ngàn đồng/cổ phiếu.